Monthly Archives: november 2015

Home/2015/november
25 11, 2015

Strategidagar på Hotell Storforsen

By |Okategoriserade|0 Comments

Styrelsen på HW4IT har nyligen genomfört strategidagar på hotell Storforsen. Att komma ifrån den dagliga verksamheten för reflektion och strategisk planering är betydelsefullt. Tydliga strategiska mål lägger grunden för fortsatt utveckling och gör att HW4IT ser med tillförsikt på framtiden. Vi vill rikta en särskild eloge till Hotell Storforsen med personal för bra bemötande och

16 11, 2015

Resultat 2014/2015

By |Okategoriserade|0 Comments

HW4IT redovisar väsentligt förbättrat resultat i Årsredovisningen för 2014/2015. Bolaget har en stabil tillväxt byggd på långsiktiga affärsrelationer med industrikunder och en väl utarbetad strategi för vidare expansion. Satsningen på en ny toppmodern anläggning och att flytta hem produktionen har visat sig vara ett steg i rätt riktning. Årsredovisningen visar ett positivt resultat trots betydande satsningar på utveckling

10 11, 2015

Övervakning av Frystransporter

By |Okategoriserade|0 Comments

Varsego Grossisten i Norrbotten har infört ett nytt system från HW4IT för att övervaka temperaturen i sina frysbilar. Att transportera livsmedel innebär ett betydande ekonomiskt ansvar för grossist och distributörsleden vilket medför dyra specialförsäkringar för att täcka eventuella fryshaverier. För att säkerställa att frysvaror transporteras och förvaras inom godkänt temperaturintervall har HW4IT tagit fram en enkel och kostnadseffektiv lösning för att övervaka