GemPen

Gemometrics är en startup, som utvecklar och säljer utrustning, för att enkelt i fält kunna validera ädelstenar som naturliga eller syntetiska. Visionen är att säkerställa säker global handel av ädelstenar i alla led.

GemPen

Vårt uppdrag

Att hjälpa Gemometrics att producera GemPen för marknaden. I uppdraget ingick allt från att hjälpa till med komponentleveranser, produktion och service.

Tillvägagångssätt

Genom att vi kom in tidigt i projektet, scannades marknaden efter nyckelkomponenter. Under detta arbete visade det sig att de lampmoduler som fanns på marknaden inte fungerade, genom kontakter med en av världens tre tillverkare jobbade vi tillsammans fram en modul som passade kriterierna.

Vidare hjälpte HW4IT till med konstruktionsförbättringar för producerbarhet och kvalité för både elektronik och mekanik. För spårbarhet av ingående komponenter infördes unika serienummer på varje individ som lasergraverades på varje GemPen.

En produktion baserat på försäljning sjösattes.

Resultat

GemPen är en unik produkt för gemologer som expanderar deras möjligheter ute i fält. GemPen har vunnit RedDot award 2019 för sin design och kvalité.

Lär mer på Gemometrics webbplats.

Behöver du realisera din idé

Kontakta oss
070-549 48 49 nils.lindback@hw4it.se
Kontakta oss