Navigering under jord

Under utveckling av Epiroc:s produkt Mobilaris Onboard för världunik trafikplanering under jord behövdes externa sensorer. Dessa för intentifiering av fordonets hastighet och rörelseriktning (framåt/bakåt).

Navigering under jord

Vårt uppdrag

Användar gränssnittet är en android tablet med begränsade möjligheter att koppla in externa sensorer, behövdes det någon lösning för att överföra senrodatan till tableten via bluetooth.

Tillvägagångssätt

För at mäta fordonets hastighet används antigen information från fordonets CANbus system eller en extern radar.

När hastigheten hämtades från fordonets CANbus behövdes information om fordonet körde framåt eller bakåt. Den första itterationen ar en modul som från backljusen på fordonet talade om via bluetooth om de var tända eller ej.

Senare när även radarmodulen kom med i Mobilaris Onboard vidare utveckalsed modulen för radarns RS232 kommunikation. HW4IT:s modul tar emot radardatan via RS232 för att koverteras till bluetooth för vidare ditribution till tableten via bluetooth.

 Resultat

Modulen är nu en certifierad standard i Mobilaris Onboard systemet och levereras till gruvor i hela världen.

Behöver du ett robust system?

Kontakta oss
+46 (0)920-47 92 11 info@hw4it.se