Under systemlösningens livstid är eftermarknad av betydelse för kontinuerlig funktion och uppfyllande av kravbild.
Inom begreppet Eftermarknad ryms:

  • Tillbehör
  • Reservdelar
  • Uppgradering av hårdvara
  • Uppdatering av mjukvara
  • Service och Support
  • Avtal om utökad service/support

Centralt för HW4IT är att finnas med som en trygg partner för kunden efter att ett system levererats.
Med djup kunskap och snabb hantering av support och serviceärenden garanterar vi stabil funktion över tiden
vilket hjälper till att hålla ned driftskostnader i verksamhetskritiska system.