Hållbarhet i Fokus

HW4IT designar och bygger produkter med hållbarhet i åtanke, produkterna ska fungera över tiden med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarheten är en viktig miljöaspekt i en tid när miljön och klimatet påverkas negativt av kortsiktiga investeringar. Därför är det extra glädjande när vi får bevis på att HW4IT produkter fungerar i linje med vår filosofi.

I mars månad fick vi in en av de första tillverkade Arctic 1210 fordonsskärmarna på service som suttit ute i soptransportfordon i kontinuerlig drift i över 6 års tid. Den hamnade inte på service pga. av något fel utan för att själva pekglaset började bli nött efter flera år av användning i en extremt tuff miljö.

Efter byte av glas kan kunden nu se fram mot att använda fordonsskärmen under många år till utan ytterligare investeringar eller utgifter för ny hårdvara. Att investera i kvalitet lönar sig inte bara ekonomiskt och miljömässigt det ger också en bra känsla, eller som Benjamin Franklin uttryckte det..

“The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten”