HW4IT uppgraderar sytem åt Metso

HW4IT har mottagit en order på systemuppgraderingar
till Metso. Uppdraget innebär att se över och
förnya delar av en befintlig underhållslösning
som Metso använder ute hos sina kunder.