Vi har ett starkt team för olika delar av mjukvaruutveckling, anpassning  och integration.
Tillsammans med vår Partner och delägare BnearIT AB utvecklar vi färdiga systemlösningar med välanpassad mjukvara för olika hårdvaror och applikationsområden. Med bred kompetens som sträcker sig från hårdvarunära programmering, industriell automation, till avancerad Webbutveckling mot Cloudtjänster och mobila applikationer (appar) levererar vi funktion till Industri och Offentlig sektor.

Ett tvärsnitt av kompetensområde Mjukvara:

Systemintegration

  • Tjänsteorienterade lösningar
  • Hårdvarunära programmering
  • Offentlig sektor och industritillämpningar

Content Management

  • Beslutsstöd och portaler (intranät och externa webbplatser)
  • Extranät
  • e-tjänster
  • Dokument- & ärendehantering
  • Mobila Applikationer (Appar) för privat och offentlig sektor