WLAN Antenn för Gruvmiljö

HW4IT har levererat en förserie av en helt ny Wlan antenn specifikt framtagen för gruvmiljö.
Antennen har tagits fram genom omfattande simuleringar och praktisk utvärdering för att
uppnå stabil funktion med lång räckvid och hög överföringshastighet i krävande miljöer.
Testresultaten har varit mycket lovande och nu kommer lösningen att testas i skarp drift
i och med leverans av förserien.