Order från LKAB

HW4IT har säkrat ytterligare en betydande order på systemleveranser till LKAB under 2016. Ordern är en del i det långsiktiga samarbetet med produktionsstödjande system till bolaget.