Metso

Metso

Till Metso utvecklar och levererar HW4IT ett system för att förenkla bytet av foder i Malmkvarnar. En process där stillestånd kostar stora summor och varje minut är värdefull för att minimera tiden vid driftstopp.

Botek

En kund med höga krav på funktion, tillgänglighet och driftsäkerhet i krävande fordonsmiljö. Har ett färdigt system för logistik och vägning vid soptransporter där HW4IT fordonsdator utgör en central del av systemet.

LKAB

LKAB

LKAB är världsledande inom gruvbranschen när det gäller utnyttjande av ny teknologi för att stödja produktionsprocessen.HW4IT levererar en fordonsdatorlösning för lastmaskiner som går under jord i produktionens framkant.
Där utgör den en del av logistik och produktionsmätningssystemet Wolis.HW4IT har tillsammans med Westermo, expert på industriell kommunikation, levererat kommunikationsutrustning till den nya huvudnivån i Kiruna, KUJ 1365.

PON Equipment

PON Equipment

När PON Equipment skulle leverera ett system för fjärrstyrning av lastmaskiner till Zinkgruvan Mining tog HW4IT fram en lösning som passade det mobila kontrollrummet. En kompakt, miljötålig systemlösning med höga prestanda och UPS backup byggd för att klara flera års problemfri drift. Ett kvalitetsmedvetet företag som PON Equipment med fokus på funktion och hög servicenivå är en typisk kund för HW4IT.

SQS Strong Point

SQS / Strong Point

Förutom systemlösningar till tung industri är säkerhetsbranschen ett annat segment där HW4IT är en etablerad leverantör till starka varumärken.

Electrotech

ElectroTech

Väletablerad utvecklingspartner med spetskompetens inom bl.a. RFID teknik och kraftelektronik. Ett väl fungerande samarbete med grundarna av HW4IT sedan många år tillbaka.

Adage

Adage

Med spetskompetens inom RFID är Adage en stark partner till HW4IT vid utveckling och implementation av systemlösningar med identifiering, mätning och positionering som främsta användningsområde.

BnearIT

BnearIT

Partner och tillika delägare i HW4IT.
BnearIT kompletterar bolaget med bred kompetens inom mjukvaruutveckling som gör att HW4IT kan leverera komplexa systemlösningar med anpassad mjukvara samt Cloudtjänster och Webapplikationer för enkel åtkomst via nätet.