Legoproduktion

Många tjänster idag kräver någon typ av hårdvara.
HW4IT kan hjälpa dig med din hårdvaras hela livscykel, allt från inköp, tillverkning, lagerhållning, distribution, service och återvinning.

Legoproduktion

ERAT BEHOV

Leveranser av elektronikhårdvara för Ert system.

VÅRT ERBJUDANDE

HW4IT erbjuder montage av elektronikprodukter från inköp till eftermarknad. Vi tar han om alla stegen i Er produkts liv inklusive färdigvarulager och leverans direkt till slutkund.

SAMARBETE

Genom ett transparent gott samarbete med Er som produktägare optimerar vi tillsammans flödena för en stabil funktion och till rätt kostnad under hela produktens liv.

Behöver du koll på din logistik och produktion?

Vi hjälper dig!
070-549 48 49 nils.lindback@hw4it.se
Vi hjälper dig!