RFID BILD

Identifiering
En tjänst som kan baseras på flera olika tekniska lösningar för att rapportera in specifika ID uppgifter till exempelvis ett affärs eller säkerhetssystem. Några av de vanligaste teknikerna är RFID, iButton, Barcode/QR code.

 

gps track

Positionering
Positionering av föremål, maskiner, personal och fordon är av vikt för många företag. Det ökar säkerheten, effektiviserar processer ger bättre kontroll över materiella tillgångar. Positionering kan ske med olika tekniska lösningar allt från GPS positionering med olika precisionsnivåer till RFID, tröghetsnavigering eller genom RADAR eller LIDAR.

 

Kommunikation Trådlös

 

 

 

Kommunikation
Cloud baserade lösningar och tjänster kräver stabil uppkoppling mot nätet för att fungera på ett tillfredsställande sätt.
Här finns olika lösningar beroende på applikationsområde, geografisk täckning, datamängd, hastighet, kostnadseffektivitet och administrationsmöjligheter.

 

Sensorer

Mätdata
Tillförlitlig mätdata från enheter i fält säkerställer korrekt funktion, bidrar till högre kvalitet och reducerar driftskostnader genom proaktiva underhållsåtgärder. Genom samarbete med ledande leverantörer av givare samt egenutvecklade telematikenheter levereras tillförlitliga mätdata till kundens applikation.