Vindkraftsprojekt

HW4IT har kontrakterats i ett projekt för optimering av elproduktion i vindkraftverk.
Det finns bra potential för en lösning som direkt påverkar nyttjandegraden och effektiviteten i vindkraftverken.
Projektet ligger väl i linje med företagets ambition att jobba långsiktigt med energioptimerande och hållbara lösningar.